Loading...

Europa

Veel mensen in Nederland zijn bezorgd dat hun baan wordt afgepakt door mensen die van buiten komen. Ook vinden mensen het vreselijk dat Brussel onzinnige regels verzint waar we ons hier aan moeten houden, terwijl in Zuid-Europa niemand zich aan afspraken houdt en op de pof leeft. Die zorgen deel ik met hen.
Wat we niet moeten vergeten is dat we een handelsland zijn en de EU maakt die handel een stuk makkelijker.
Daarom moeten we, door handhaving van wetten, illegale arbeid en uitbuiting aanpakken. Maar de voordelen van de interne markt van de Europese Unie moeten we behouden. Want handel zorgt voor veel werk en daar is het de VVD om te doen.

2202, 2017

Motie bij het VAO behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/2) Aangenomen!

By | februari 22nd, 2017|Categories: Europa, Lagere uitkeringen naar Marokko, Politiek|Tags: , , |0 Comments

Motie 22 februari 2017 VAO Behandelvoorbehoud herziening coördinatieverordening   De Kamer, Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat in vele landen van de Europese Unie de kosten van levensonderhoud lager zijn dan in Nederland, Overwegende dat [...]

1502, 2017

Spreektekst AO Europese Sociale Zekerheidsstelsels

By | februari 15th, 2017|Categories: Europa, Politiek|Tags: , , , |0 Comments

Inbreng behandelvoorbehoud Ten eerste over de procedure van het behandelvoorbehoud. De minister moet de Kamer tijdig en periodiek goed informeren over de voortgang ten aanzien van de onderhandelingen, op alle punten waarop afspraken zijn gemaakt, [...]

906, 2016

Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

By | juni 9th, 2016|Categories: Europa, Politiek|Tags: , , , |0 Comments

Donderdag 9 juni 2016, Voorzitter, Op de agenda staat wederom de herziening van de detacheringsrichtlijn. Veel mensen in Nederland zijn bezorgd dat hun baan wordt afgepakt door mensen die van buiten komen. Bijvoorbeeld als ze [...]

1304, 2016

Inbreng algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

By | april 13th, 2016|Categories: Europa, Politiek|Tags: , |0 Comments

Woensdag 13 april 2016, Voorzitter, In het VAO over de Raad WSB van maart jl. heeft de VVD een motie ingediend die is aangenomen om het woonlandbeginsel toe te passen in de EU naar aanleiding [...]

303, 2016

Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

By | maart 3rd, 2016|Categories: Europa, Politiek|Tags: , , , , |0 Comments

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud van kinderen die in Nederland wonen,   Overwegende [...]