Woensdag 13 april 2016,

Voorzitter,

In het VAO over de Raad WSB van maart jl. heeft de VVD een motie ingediend die is aangenomen om het woonlandbeginsel toe te passen in de EU naar aanleiding van het Brexit-pakket. Hoe is dit streven van het Nederlandse Kabinet gevallen bij andere lidstaten? Hebben die zich hier ook hard voor gemaakt?
In deze informele raad worden workshops gehouden als onderdeel van de consultatie over de Sociale Pijler. Nederland is de organisator, maar geeft aan alleen te willen luisteren naar de bijdragen van lidstaten aan de consultatie. Wat verwacht de minister van deze workshops en van de ontwikkeling van de Sociale Pijler? Er zal toch een doel aan de organisatie van deze workshops ten grondslag liggen. Het zal de minister niet verbazen dat de VVD dit proces kritisch volgt. We zijn tegen een Sociale Pijler onder de EU of onder de Eurogroep, we zijn van mening dat sociale zekerheid subsidiair ligt bij de lidstaten zelf. Ik wil graag dat De Kamer schriftelijk op de hoogte wordt gehouden van de uitkomst van deze consultatie.