Donderdag 9 juni 2016,

Voorzitter,

Op de agenda staat wederom de herziening van de detacheringsrichtlijn.
Veel mensen in Nederland zijn bezorgd dat hun baan wordt afgepakt door mensen die van buiten komen. Bijvoorbeeld als ze vrachtwagenchauffeur zijn. Dat realiseer ik me. Daarom is het van het grootste belang dat door handhaving illegale arbeid en uitbuiting worden aangepakt. Daar hebben we recent wetgeving voor aangenomen.
Waar hebben we het nu over bij de detachering binnen Europa. Dan hebben we het over mensen die tijdelijk asperges komen steken, of andere klussen doen die anders blijven liggen. En als bedrijven die hogere lonen niet kunnen betalen. Dan worden deze klussen niet gedaan. En dat kost werk, dat kost banen.
Voor de VVD gaat werk altijd boven inkomen.
We zijn blij dat 14 kamers van 11 parlementen in Europa het met de VVD eens zijn. De argumenten die ook die lidstaten geven komen neer of deze aanscherping van de detacheringsrichtlijn niet in strijd is met het concept van de interne markt. De Europese Commissie moet het voorstel nu heroverwegen. Wat is de verwachting van de minister? De volgende EU voorzitter Slowakije is tegen deze herziening van de detacheringsrichtlijn. Er gaan geluiden op dat de Europese Commissie zich niets aan zou trekken van de bezwaren van de 11 lidstaten. Wat is de inzet van de minister hier? De VVD vindt dat je de bezwaren van zovele lidstaten niet kan en niet mag negeren. Dit ondergraaft het draagvlak voor maatregelen uit Brussel alleen maar. Hoe weegt de minister dit draagvlak ?
Wat gaan de rapporteurs vanuit het Europees parlement doen?

Dan de EU Toegankelijkheidsakte. Een richtlijn welke in het verlengde ligt van het VN-verdrag voor personen met een handicap en de richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid. Met de richtlijn wordt aan een aantal belangrijke producten en diensten gemeenschappelijke eisen gesteld, zodat mensen met een handicap in de hele EU in staat zijn volledig aan de samenleving deel te nemen. Mede op initiatief van de VVD is in de commissie VWS een behandelvoorbehoud geplaatst. Daarmee zijn onder andere ook afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer met name waar het gaat om voortgang. De eerste voortgangsrapportage hebben we tot op heden nog niet ontvangen. Wanneer wordt deze kwartaalrapportage naar de Kamer gestuurd en wat is de laatste stand van zaken is met betrekking tot de Toegankelijkheidsakte?

Tenslotte het Europees Semester,
Het is aan mensen niet uit te leggen dat wij hier moeilijke maatregelen hebben moeten nemen tijdens de crisis om ervoor te zorgen dat de financiƫn er weer bovenop komen. En tegelijkertijd landen als Spanje en Frankrijk zonder ingrijpen op dezelfde voet doorleven.
We hopen dat minister Asscher zich op even scherpe toon uitlaat als zijn collega Dijsselbloem. Die lijn ondersteunt de VVD volledig. Graag een reactie en een indicatie hoe het krachtenveld hier zich ontwikkelt.