NU.nl – VVD pleit voor lagere uitkeringen naar andere EU-landen

De VVD wil dat het sociale zekerheidspakket dat het Verenigd Koninkrijk heeft bedongen voor een behoud van lidmaatschap van de Europese Unie wordt [...]

By | maart 3rd, 2016|Europa, In de Media|0 Comments

Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in [...]

By | maart 3rd, 2016|Europa, Politiek|0 Comments

Inbreng AO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Voorzitter, De VVD is blij met het akkoord met het VK. Mijn collega Anne Mulder zei dat het pakket zo uit het verkiezingsprogramma [...]

By | maart 3rd, 2016|Europa, Politiek|0 Comments

Antwoorden op schriftelijke vragen over de brief ‘Uitvoering motie Export AOW-uitkeringen’

2016Z01451 Vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief ‘Uitvoering motie Export AOW-uitkeringen’ (ingezonden [...]

By | februari 29th, 2016|Politiek|0 Comments