Motie ingediend bij WGO Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het doel van de actieplannen 50+ is om ouderen aan een baan [...]

By | juni 23rd, 2016|Algemeen, Politiek|0 Comments

Motie en inbreng tweede termijn debat Fraudewet

Woensdag 18 mei 2015, Voorzitter,   Als ik thuis op de bank het debat van gisteren zou hebben gezien, zou ik me afvragen [...]

By | mei 18th, 2016|Fraudebestrijding, Politiek|0 Comments

Twee Moties ingediend bij Wetsbehandeling Wet Verbetering Hybride Markt WGA

Wet verbetering hybride markt WGA 17 maart 2016   Motie 1:   De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het verzekeringsstelsel in de [...]

By | maart 17th, 2016|Politiek|0 Comments

Motie VAO Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 3 maart 2016   De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   Overwegende dat uitkeringen als de kinderbijslag bedoeld zijn als tegemoetkoming in [...]

By | maart 3rd, 2016|Europa, Politiek|0 Comments

Motie ingediend bij het VAO TSN/Toekomst Thuiszorg

Motie Verslag Algemeen Overleg TSN / Toekomst thuiszorg   De Kamer,   gehoord de beraadslaging,   Constaterende dat gemeenten nu beleidsvrijheid hebben om [...]

By | december 17th, 2015|Politiek|1 Comment

Motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het wegwerken van achterstanden bij herbeoordelingen

De onderstaande motie ingediend bij het initiatiefnota overleg van 28 september 2015 is dinsdag 6 oktober met algemene stemmen aangenomen.   33 770 nr. 4 [...]

By | oktober 6th, 2015|Politiek|0 Comments

Motie VAO Handhaving

Donderdag 2 juli 2015 Bekijk hier het debat terug ( (vanaf 14.33 uur/6.53 min)   De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat fraude niet [...]

By | juli 2nd, 2015|Politiek|0 Comments

Inbreng VAO over loondoorbetaling bij ziekte van leden Schut-Welkzijn

Woensdag 24 juni 2015  Bekijk hier het debat terug (10.52 uur, 8.44 min) Voorzitter, Werkgevers geven aan dat zij geen mensen aannemen omdat [...]

By | juni 24th, 2015|Politiek|0 Comments

Spreektekst tweede termijn Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

27 november 2014 Spreektekst begroting SZW 2015   Voorzitter, Ik dank de minister en staatssecretaris voor de antwoorden en de discussie, al waren [...]

By | november 27th, 2014|Politiek|0 Comments

Motie Omtzigt en Schut-Welkzijn aangenomen

30 september 2014 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHUT-WELKZIJN Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meerdere keren [...]

By | september 30th, 2014|Politiek|0 Comments