BNR – VVD: Voer periodieke herkeuring in voor arbeidsongeschiktheid

Door Eva Oude Elferink donderdag 20 augustus 2015, 9:05 Mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, moeten periodiek worden herkeurd om te zien of ze weer aan het werk kunnen. Daarvoor pleit de VVD. volgens de NOVAG, de vakbond van verzekeraars krijgen 150.000 mensen momenteel ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. “Schrikbarend”, vindt VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn. “Wat we zien […]

Inbreng VAO Arbeidsongeschiktheid/Beroepsziekten

Woensdag 24 juni 2015 Bekijk hier het debat terug (vanaf 10.23 uur / 6.47 min)   Voorzitter, Maandag hebben we van de minister de brief mogen ontvangen met voorstellen voor aanpassingen in het hybride stelsel. De minister wil het gelijke speelveld tussen publieke en private verzekering verbeteren door de staartlasten in de verzekering achter te […]

Antwoorden op schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”

Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV” (ingezonden 30 januari 2015) 1 Kent u het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”? 1) Antwoord 1 Ja 2 Bent u […]

Schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”

Schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV” 26 januari 2015   1 Kent u het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”?[1]   2 Bent u het met de uitspraken van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) eens dat ‘als de overheid de regels […]

Debat met minister Asscher over arbeidsongeschiktheid

25 juni 2014 Debat met minister Asscher over arbeidsongeschiktheid Voorzitter, De VVD vindt het van belang dat als je als zzp’er, werkgever of werknemer risico loopt op ziekte of arbeidsongeschiktheid en hier de rekening voor betaalt, dat je dan ook dit risico moet kunnen beïnvloeden. De in januari 2014 van kracht geworden BEZAVA zorgt ervoor […]

Spreektekst Anoushka Schut Overleg Arbeidsongeschiktheid

3 oktober 2013   Meneer de Voorzitter, Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om te zien waar in wet- en regelgeving de politiek het verschil kan maken voor arbeidsongeschikten. Vanuit mijn achtergrond uit de zorg weet ik dat er nu 4,5 miljoen chronisch ziek zijn, waarvan de helft arbeidsongeschikt is. Deze groep chronisch zieken groeit […]